Merete Lolck – En rum tid

Forfatter: Merete Lolck

Udgivet: 2015

Forlag: BoD

ISBN: 978-87-7145-848-0

Bagsideteksten:

Romanen rummer to parallelle fortællinger der krydser spor. Den ene udspiller sig inden for et døgn i et fly på vej til Amerika. I løbet af de mange timer flyrejsen varer, kredser den kvindelige hovedpersons tanker blandt andet om tiden, rummet, det nære og fjerne, og tager et kærligt, men kritisk blik på USA i rollen som det forjættede land og drømmenes endestation.

Den anden fortælling handler om Bodil, der vokser op i en stor og spraglet familie midt i det tyvende århundrede i en lille provinsby tæt ved havet. Familien og den lille by med dens mange originale personligheder skildres gennem Bodil der udvikler sig i takt med at verden forandrer sig. Verden er i opbrud, men kun langsomt når forandringerne til den lille by hvor fastlåste mønstre og roller stadig er fremherskende.

Tiden og længslen efter hvad der gemmer sig bag horisonten, er omdrejningspunktet for fortællingen der samtidig giver et underfundigt og levende indblik i en familie hvor uroen lurer lige under overfladen, og hvor det uudtalte præger hverdagen.

Mads-Peder anmelder:

Jeg valgte at bestille et anmeldereksemplar af denne titel, da bagsideteksten lød rigtig interessant. Sådan vælger jeg tit litteratur – udfra beskrivelsen af bogen. Jeg er jo glad for at læse mindre kendte værker; ofte skrevet af mindre kendte forfattere.

Der er ingen tvivl om, at Merete Lolck har et fint skriftsprog. Hun skriver sammenhængende og er velformuleret. Bogen er som sådan heller ikke uinteressant. Faktisk er det ganske berigende at høre beskrivelserne af en tid, ikke så fjern, men meget anderledes end disse internet-tider. Hvad årti vi helt præcist befinder os i, i det første af i alt to parallelle spor der følges i bogen, er svært at afgøre. Der skrives ingen årstal i bogen. Udfra forfatterens alder at dømme, så må udgangspunktet være i 1950’erne, men udfra beskrivelserne, og mit kendskab til hverdagshistorie i de to nævnte årtier, så kunne den også foregå i slutningen af 1940’erne. Det kan virke ligegyldigt, men hænger sammen med nogle af mine kritikpunkter af bogen.

Bogen får let et “erindringspræget” snit. Hvor vidt det også har været tanken med bogen, har jeg svært ved at afgøre. Eftersom bogen betegnes “roman”, men let får en karakter af nedskrevne erindringer, så er jeg lettere forvirret omkring hensigten med værket. Er pointen at give læseren en fiktion eller en erindring? Dette forståelsesperspektiv hænger ligeledes sammen med bogens opbygning. Der er ikke i bogen et decideret klimaks, eller som man kalder det “en grundkonflikt”. Det er nærmere hverdagsbetragtninger, og det kan være nok så interessant, men som fiktion forvirrer det denne læser.

Eftersom der ikke var et decideret plot til at drive bogen og læseren fremad, så fremstod bogen en kende lang. Jeg nød faktisk læsningen, men følte bogen grundlæggende var en anelse for lang.

De to parallelle spor, så at sige i nutiden og datiden, fungerede rigtig fint for mig. Helt sikkert en anderledes læseoplevelse.

Anmeldt af Mads-Peder, empey.dk

At skrive under pseudonym

Eller rettere: Om også at skrive under pseudonym.

Jeg har overvejet – for og imod. Blot strøtanker om det at skrive under pseudonym. Jeg har gjort det. Hvorfor? Jo, nu skal jeg berette.

Jeg har i det sidste halvandet år lært en del om og gennem forfatteriet. Mine skriblerier har fået gode og mindre gode modtagelser af læserne. På sæt og vis; på trods af at mit gode navn skal lægge ryg til både filosofiske erindringsbilleder og humoristiske betragtninger fra udkants-Danmark, så er der vel grænser for bredden i ethvert forfatterskab? Det ændrer dog ikke på, at jeg har meget brede interesser for mine skribleriers retninger. Et afsluttet skribleri er ofte startskuddet på et nyt – der går sine helt egne veje.

Det giver en frihed, føler jeg, når man kan opdigte en fiktiv forfatter. Mit alter ego er mere vovet end mig. Mit alter ego er gået en erotisk-litterær vej. Mit alter ego er alt det, som jeg ikke er. Pseudonymet dækker over mig, men også over sider af mig selv, jeg ikke så ofte lægger frem offentligt; alt det er mit andet jeg. Jeg tænker på os som to løsrevne forfattere. Det har krævet nogen overvejelse – jeg er endda gået så langt, at jeg har tildelt denne anden et liv på sociale medier. Vi er altså for alvor gået hver sin vej. Det siger selvsagt noget væsentligt om de sociale medier, at mit alter ego kan være socialt aktiv, uden overhovedet at være til. Ja, jeg er stadig klar over, hvem der trækker i trådene for pseudonymet… !

Min indgang til det at skabe en sådan fiktiv person, var meget lig den jeg skaber udfra i skønlitteraturen. Jeg forestiller mig nogle væsentlige karaktertræk og bygger på dem. Jeg indtænker nogle værdisæt, som jeg forestiller mig denne anden forfatter ville besidde. Måske holder de stik i længden, og måske gør de ikke. Den altoverskyggende værdi denne anden har, som jeg ikke har, er at mit alter ego ikke føler vægten af produktionskrav. På dette plan er mit alter ego ikke en del af denne tidsepokes væsentligste strømning. Det er jeg trods alt! Jeg føler oprigtig, at jeg gerne vil nedfælde og producere nogle skriblerier løbende. Pseudonymet har ingen sådanne kvaler. Måske ønsker vedkommende aldrig igen at skrive noget. Og måske kommer der pludselig mere fra dennes hånd.

Nu er pseudonymet udgivet i handlen. I forhold til læserne giver det nogle udfordringer. Det er lidt som at starte forfra med at udgive. Trofaste læsere ved jo ikke, at min andet jeg har udgivet noget nyt – de er måske endda ikke særligt interesserede i at læse denne anderledes skønlitterære genre. Desuden virker det en smule bedragerisk – som om jeg bevidst forsøger at føre bag lyset! Hvilket jeg jo også gør…

Min største bekymring har gået på netop det om at bedrage; men den bekymring har jeg selv skudt i sænk. Altså, jeg bekymrer mig mindre. Jeg skaber jo allerede fiktion (primært), og hvorfor ikke skabe en fiktiv forfatter til at lægge navn til noget af det. Pointerne skal alligevel tygges og overvejes – jeg mener; enhver læser skal vurdere et værk på værkets præmisser! Pyt da med om det er udkommet i mit navn eller i mit alter egos. At man langt fra kan forvente dette af læsere, har jeg dog efterhånden forstået. Læsere kan lide velkendte forfatter-navne, de kan lide appetitlige forsider (point taken) og en smule vedvarenhed fra forfatterens side i forhold til at holde sig indenfor de samme skønlitterære genrer (et af mine problemer og heraf dette blog-post). Jeg kan ikke engang sige mig selv helt fri for også at have disse betragtninger med i mine overvejelser i valg af litteratur. Hvis jeg kunne sige mig fri, så behøvede jeg ikke, endsige have overvejet, et pseudonym.

I forhold til mit sande forfatter-forhold til netop det skribleri pseudonymet får æren for. Jeg stiller mig tilfreds med at vide, at jeg har skrevet det, selvom alter ego tager æren.

Og undskyld! Nu blev det alligevel længere og mere omfattende betragtninger end intenderet.