Nærvær

*

Jeg er i nærvær

især

Når jeg er noget nær

ved at blive sær

Jeg er i nærvær

i mit begær

når min elskede er nær

når hun er lige her, især

Jeg er delvist i nærvær

Rent blær

når dem jeg har kær

hygger sig i min perifær

Jeg er i nærvær

lige der, ær

Kun med bare tæer

med munden fuld af bær

Jeg er noget nær

både online, i tanker og diskussion a la elitær

Når jeg er helt tæt på, og helt nær

især, ær og blær, nærvær

helliget mine børn som jeg har kær

Jeg synes også det klær

mig og dem jeg har kær

især

at huske sig selv i alt det her, nær-

mest hver især

når vi husker vores besvær

efter hinanden, efter nærvær

men ikke mindst en vi også har kær

aldrig glemme her og der, specielt pånær

den vi har allermest nær

os selv, med uformåen, dårligdomme og grå stær

der blænder, forvirrer med besnær

Når jeg bærer kejserens klær’

Når vi tager afsted på den fær-

rest af os formår i nærvær

især

at være her og der, nær

sig selv og de nærmeste uden besvær

Jeg er i nærvær

især

Når jeg er noget nær

ved at blive sær

og nu skal jeg købe gær

*

Mads-Peder Winther Søby

empey.dk 2015

Den bedste af verdener

*

I den bedste af verdener

‘s Fremtræden

– hukommelse eller erindringer

*

Vælger æstetikken, indpakningens overraskelse

det eksakte forsages

hverdagens beskrivende overrækkelse

*

fortællingens pointer

det lyttende menneske

Den store fortælling, det magiske, selve eposset glimter

*

Mads-Peder Winther Søby

empey.dk 2015