Når du handler på empey.dk, handler du direkte med forlaget. Vi er ikke en stor og velsmurt salgsmaskine, men få dedikerede forlags-folk. Derfor må du beregne en levering på alt mellem 1-7 dage. Vi vil bestræbe os på, til en hver tid, at være i dialog med dig som kunde. Er der en forventet leveringstid på længere end ovenstående, vil vi kontakte dig, for at sikre os, at du stadig ønsker bogen.

Vi går gerne i dialog, hvis der er særlige ønsker, som f.eks. en forfattersignatur ;-).


Returvarer

Er varen mod forventning, beskadiget eller på anden vis, ikke efter hensigten, så kontakt evt. forlaget på mail empey@empey.dk , så vender vi fluks tilbage på henvendelsen.


Byttevarer tages også retur. I de tilfælde, må du som kunde dog forvente, selv at stå for returportoen. Vi har bevidst holdt priserne på et lavt niveau, som endog indeholder porto i prisen og hvor vi på forlaget (og vores forfattere) ikke bliver voldsomt rige på salgene...


Hensigten med salgssiden er derimod at få kvalitetslitteratur ud til læsere :-).


Sluttelig, så en stor tak til dig, der har fundet vej i junglen på nettet, og helt frem til denne forlags-webshop. Vi sætter pris på, at du handler direkte med forlaget.


Mange hilsner,

Forlaget Empey

Følg os